Kurs

AML-kurs - Fordypning i regelverk og kundekontroll

I anledning innføringen av nye regler om anti-hvitvasking, inviterer vi til heldagskurs om emnet. Kurset vil være praktisk rettet mot hvordan den enkelte virksomhet kan sørge for at det nye regelverket etterleves effektivt.

Kurset egner seg for alle som jobber i rapporteringspliktige foretak, herunder særlig banker, verdipapirforetak og- forsikringsforetak. Forkunnskaper om temaet er en fordel, men ikke nødvendig. Dette kurset gir dybdekunnskap og praktisk veiledning i:

 • Virksomhetsinnrettet risikovurdering
 • Risikovurdering av kunder
 • Kundetiltak
 • Identifisering av reelle rettighetshavere og politisk eksponerte personer
 • Identifisering og undersøkelse av mistenkelige transaksjoner

Videre vil kurset omhandle forholdet mellom hvitvaskingsregelverket og GDPR samt internkontroll. Vi vil gjennomgå de relevante reglene i regelverket og diskutere hvordan disse kan løses i praksis. Etter endt kurs vil du ha god forståelse av det nye regelverket og hva som er best practice på området.

Program

09:00 | Frokost og registrering

09:30 | Velkommen og innledning – Georg A. Engebretsen

09:40 | Nærmere om myndighetsperspektivet – Thomas Skjelbred

10:30 | Pause

10:45 | Del I - Ved Henriette Floridon Stenbeck, Kjersti Trøbråten og Bente Kristin Hopsnes

 • Virksomhetsinnrettet risikovurdering
 • Risikovurdering av kunder
 • Kundetiltak
 • Praktiske eksempler

12:00 | Lunsj

12:45 | Del II - Ved Henriette Floridon Stenbeck og Georg A. Engebretsen

 • Identifisering av reelle rettighetshavere og politisk eksponerte personer
 • Identifisering og undersøkelse av mistenkelige transaksjoner
 • Internkontroll
 • Praktiske eksempler

14:00 | Pause

14:15 | Hvitvaskingsregelverket vs. GDPR - Ved Ellen Røyneberg og Rune Opdahl

15:00 | Håndtering av risikokunder i praksis - Ved Georg A. Engebretsen mfl.

Programmet avsluttes 15:30

Praktisk informasjon:

 • Frokost og lunsj serveres
 • Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for registrering av etterutdanning
 • Deltakerne vil etter endt kurs få tilgang til datarom med kursmateriell, veiledere og relevant informasjon i tillegg til jevnlige oppdateringer om regelverket
 • Kursavgift: 9500,-

Foredragsholdere: Georg Abusdal Engebretsen,Kjersti Trøbråten,Ellen Røyneberg,Henriette Floridon Stenbeck, Rune Opdahl  og Bente Kristin Hopsnes. I tillegg bidrar Thomas Skjelbred, mangeårig leder av verdipapirteamet i Økokrim.

Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset antall plasser.

Ja, jeg vil delta.