Frokostseminar

Anbudssamarbeid – hva er tillatt?

På dette seminaret ser vi på de praktiske konsekvenser av Høyesteretts dom i Ski/Follo-taxi saken.

Høyesterett la nylig til grunn at åpne anbudssamarbeid er forbudt dersom partene har mulighet til å inngi selvstendige tilbud. Avgjørelsen er streng, og passer ikke nødvendigvis med virkeligheten. Samtidig kan det koste dyrt for selskaper som ikke innretter seg etter konkurransereglene. Det er derfor vesentlig å kjenne til hvilke samarbeidsformer som er tillatt og hvilke som vil tiltrekke seg Konkurransetilsynets oppmerksomhet.

Wiersholms advokater Stephan Jervell og Håkon Cosma Størdal gjennomgår praktiske spørsmål på området: Når kan konkurrenter samarbeide om anbud? Hva betyr det at samarbeid er utelukket hvis partene har mulighet til å opptre selvstendig? Hva er konsekvensen av at bare én aktør kan inngi eget tilbud? Hva er situasjonen dersom partene hver for seg bare kan by på deler og ikke hele prosjektet? Dette er bare noen av spørsmålene som vil bli behandlet under seminaret.

Seminaret starter kl 08.30. Frokost serveres fra 08.00.

Last ned presentasjonen fra frokostseminaret her.