Frokostseminar

Arbeidsgivers aktivitetsplikt etter likestillings- og diskrimineringsloven

Dette frokostseminaret er dedikert TV-aksjonen til inntekt for Kirkens Bymisjon og deres arbeid for økt inkludering av medmennesker som faller utenfor i vårt nærmiljø.

Kjenner du som arbeidsgiver innholdet i den lovfestede aktivitets- og redegjørelsesplikten?

Økt mangfold og "nulltoleranse" mot trakassering og diskriminering er på dagsordenen i de fleste større virksomheter. Dette er imidlertid ikke bare "nice to have". Loven stiller konkrete krav til hvordan arbeidsgiver skal jobbe for økt likestilling og mot diskriminering grunnet bl.a. kjønn, etnisitet, religion og funksjonsnedsettelse. Fra 1. januar 2018 ble arbeidsgivers plikt til å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering skjerpet, og omfatter nå en obligatorisk arbeidsmetodikk få kjenner til. Forslag om ytterligere utvidelse av aktivitets- og redegjørelsespliktene er nå på høring.

Møt Wiersholms advokater Christel Søreide og Julie Lorentzen og få svar på hva arbeidsgivere plikter å gjøre og hvilken arbeidsmetodikk loven foreskriver.

Frokostseminaret er dedikert TV-aksjonen til inntekt for Kirkens Bymisjon og deres arbeid for økt inkludering av medmennesker som faller utenfor i vårt nærmiljø. Kursavgift kr. 1000 går uavkortet til Kirkens Bymisjon. Bekreftede deltakere vil motta informasjon om betaling gjennom TV-aksjonens Vipps-konto når denne er aktiv.

Last ned presentasjonen fra seminaret her.

Foredragsholdere