Arbeidsgivers personvernplikter II

Ny personvernlov er nå vedtatt. De fleste virksomheter har nå kartlegging, analyser og dokumenter på plass for å være klare til GDPR trer i kraft i Norge. Men vet du som leder eller HR-rådgiver hva du gjør når ansatte ber om innsyn i sine personopplysninger? 

Dette seminaret arrangeres på nytt grunnet svært stor interesse. 

Hva må du tenke på når du mottar og sender ansattes personopplysninger på mail? Har du oversikt over hva som kan lagres, hvordan og hvor lenge? Og hva gjør du dersom du får melding om eller oppdager avvik/svikt? Vellykket håndtering av ansattes personvern er sentralt for alle virksomheters HR-arbeid fremover.

Wiersholms advokater Nora Magistad Knutrud, Ellen Røyneberg og Christel Søreide inviterer til frokostseminar hvor fokus er personvernspørsmål som alle med personalansvar må beherske etter innføring av GDPR.

Frokost serveres fra 08:00 - 08:30.

Last ned presentasjonen fra seminaret her