Frokostseminar

Eiendomsbransjens ansvar for overholdelse av menneskerettighetene

Det stilles stadig strengere krav til respekt, overholdelse og sikring av menneskerettighetene. Næringslivet må anerkjenne utviklingen og ta nødvendige grep for å følge denne.

Sammen med fageksperter innen eiendomsrett, compliance og menneskerettigheter ser vi nærmere på de utfordringene eiendomsbransjen står overfor og hvordan aktørene best møter disse.

Program

Menneskerettigheter og compliance - en introduksjon
Helene Bogen, advokatfullmektig i Wiersholm


Menneskehandel og prostitusjon - en særlig utfordring for eiendomsbransjen
Madeleine Sundell, menneskerettsjurist


En eiendom kan bli et åsted for menneskerettighetsbrudd. Hvordan skal eiendomsaktørene møte denne utfordringen?
Anne Sofie Bjørkholt, partner i BAHR og Tom Rune Lian, partner i Wiersholm


Frokost serveres fra 08:30 - 09:00.

Ja, jeg vil delta.