Student

Manuduksjon i erstatningsrett

Lær av de beste. Ved å delta på Wiersholms kurs og manuduksjoner får du faglig inspirasjon i pensumrelaterte temaer gjennom foredrag og veiledning fra noen av Norges fremste advokater innen fagfeltet.

Onsdag 2. mai holder Thomas G. Naalsund, partner i Wiersholm, manuduksjon i erstatningsrett i våre lokaler i Dokkveien 1.

Kurset passer for studenter på 1. studieår.
Det vil bli servert mat og drikke i etterkant av kurset. 

Har du spørsmål? Kontakt vår HR-rådgiver Pia-Maria Sjølie.

Jeg ønsker å delta

Foredragsholdere