Frokostseminar

Når ansatte går til konkurrerende virksomhet

Wiersholms advokater Christel Søreide og Georg Engebretsen gjennomgår tiltak og praktiske råd for å forebygge, avdekke og sanksjonere illojal konkurranse mot tidligere arbeidsgiver.

Hva kan og bør arbeidsgiver gjøre når ansatte starter eller begynner hos konkurrerende virksomhet og det oppstår mistanke om illojal konkurranse og misbruk av forretningshemmeligheter og IPR?

Svarene på disse spørsmålene og mye mer får du på frokostseminar hos oss. 

Last ned presentasjonen fra seminaret her.