Frokostseminar

Ny hvitvaskingslov og krav til kundekontroll

Wiersholm inviterer til frokostseminar om ny hvitvaskingslov og krav til kundekontroll.

Ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering ble vedtatt av Stortinget i år. Loven gjennomfører EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv, og følger opp mangler som ble påpekt av Financial Action Task Force (FATF) i deres evaluering av Norge i 2014.

Loven inneholder en rekke endringer sammenlignet med gjeldende hvitvaskingsregelverk, herunder:

  • Tydeligere krav til risikovurdering og rutiner
  • Utvidelse av hvem som ansees som 'Politisk Eksponert Person'
  • Endringer i undersøkelses- og rapporteringsplikten
  • Et mer omfattende straff- og sanksjonsregime

Våre advokater Georg Abusdal Engebretsen og Henriette Floridon Stenbeck vil gjennomgå de viktigste endringene samt gi praktiske tips vedrørende gjennomføring av kundetiltakene og forventninger myndighetene stiller til rapporteringspliktige.

Frokost serveres fra 08:00 - 08:30.

Last ned presentasjonen fra seminaret her.

Foredragsholdere