Frokostseminar

Nye regler i arbeidsmiljøloven og nytt fra Høyesterett

Våre advokater Christel Søreide og Julie Lorentzen gjennomgår nyheter og trender, deler erfaringer og gir praktiske råd om hvordan arbeidsgiver bør innrette seg.

Fra 1. januar 2019 trer arbeidsmiljølovens nye regler om fast ansettelse og innleie i kraft. Endringene får blant annet betydning for praktiseringen av tilkallingsavtaler (0-timerskontrakter), og mange endrer nå kontraktspraksis. Det siste halvåret har i tillegg vært preget av viktige saker for Høyesterett om konsernarbeidsforhold (Norwegian-saken), nedbemanning og rett til å motsette seg virksomhetsoverdragelse.

Frokost serveres fra 08:30 - 09:00.

Dette seminaret er nå fullbooket.

Her kan du laste ned presentasjonen fra seminaret

Foredragsholdere