Konferanse

Oslo Compliance Forum 2019

For syvende gang samler vi compliance-fagmiljøet og noen av Norges fremste eksperter på compliance, samfunnsansvar og anti-korrupsjon til faglige innspill og debatt.

Konferansens tema i 2019 er rettslige og praktiske konsekvenser av menneskerettighetsbrudd i Norge og utlandet. Vi vil sette søkelyset på reell risiko, samt gi praktiske råd om håndtering.

Jan Fougner introduserer tematikken før den franske menneskerettighetsadvokaten Olivier Attias forteller om konsekvensene av næringslivets menneskerettighetsbrudd, som kan illustreres gjennom oljeselskapet Totals sak i Myanmar.

Elise Must fra Norsk Hydro deler erfaringer fra selskapets utenlandsvirksomhet. Deretter deler Statsadvokat Ubiratan Cazetta fra Brasil sin innsikt om næringslivets menneskerettighetsansvar og brasilianske myndigheters forventninger til utenlandske virksomheter.

Georg Abusdal Engebretsen gir konkrete råd til næringslivet om arbeid med identifisering av risiko og håndtering av slike i lys av innleggene.

Forumet avsluttes med en paneldebatt. Den erfarne debattlederen Terje Svabø er moderator for diskusjonen.

Program

08.30 | Frokost og registrering


09.00 | Innledning og velkommen

Jan Fougner, partner i Wiersholm

09:15| Duty of Vigilance and Human Rights - Concequences of Violations

Olivier Attias, lawyer at August Debouzy 

09:45| Erfaringer fra Hydros utenlandsvirksomhet

Elise Must, VP CSR, Compliance & General Counsel, Norsk Hydro

10:05| Environment, Compliance and Human Rights – how to deal with it

Ubiratan Cazetta, federal prosecutor, Brasil

10:30| Pause

10:50| Råd for identifisering og håndtering av risiko i praksis

Georg Abusdal Engebretsen, parter i Wiersholm

11:10| Paneldebatt - Moderator Terje Svabø


 • Elden
  Thomas Skjelbred, partner

 • Næringsdepartementet
  Muriel Bjørseth Hansen, seniorrådgiver

 • Summa Equity
  Nils H. Thommessen, CEO

 • Statkraft
  Maja De Vibe, Senior Vice President Corporate Responsibility and Compliance

 • Yara
  Cira Holm, Chief Compliance Officer
   
 • Økokrim
  Inge Svae-Grotli, statsadvokat

11:50 | Oppsummering og avslutning ved Wiersholm

Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset antall plasser. Seminaret er kostnadsfritt.

Ja, jeg vil delta.

Ta kontakt med

Klikk for detaljer

Christine Liæker Lindberg

Markeds- og kommunikasjonsdirektør Se full CV