Kurs

Wiersholm-sertifisering i GDPR

I anledning innføringen av EUs personvernforordning (GDPR) tilbyr vi et 2-dagers kurs om emnet.  Dette kurset er særlig egnet for B2C-virksomheter.

I anledning innføringen av EUs personvernforordning (GDPR) tilbyr vi et 2-dagers kurs om emnet. Kurset vil være praktisk rettet mot hvordan virksomheter kan sørge for at det nye regelverket etterleves fra og med 25. mai 2018. Kurset vil lede frem til Wiersholm-sertifisering i GDPR.

Kurset egner seg for alle som skal jobbe med personvern, f.eks. HR-personell, IT-personell, kundeansvarlige, compliance-ansvarlige og andre i ledende eller operative stillinger som er involvert i virksomhetens personvernarbeid. Forhåndskunnskaper om personvernrett er en fordel, men ikke nødvendig. Kurset egner seg særlig for personvernombud (personvernrådgivere). Alle offentlige organer, og alle selskaper som har som sin kjernevirksomhet å behandle sensitive data eller å overvåke personer i stor skala, må fremover ha personvernombud. GDPR krever at personvernombudet har dybdekunnskap om personvernlovgivning. Dette kurset gir slik dybdekunnskap.

I løpet av de to dagene vil vi gjennomgå alle de relevante reglene i personvernforordningen og diskutere hvordan disse kan løses i praksis. Etter endt kurs vil du ha god forståelse av det nye regelverket og hva som er best practice for GDPR-compliance.

En nærmere beskrivelse av kursets innhold finner du her.

Det er begrenset antall plasser. Registrering og betalingsinformasjon finner du lenger ned i invitasjonen.

FORDELER

 • Deltakerne vil etter endt kurs få:
 • Kursbevis
 • Tilgang til kursmaterialet
 • Tilgang til Wiersholms maler for databehandleravtaler
 • Tilgang til Wiersholms mal for personvernerklæringer
 • Tilgang til Wiersholms lukkede GDPR-nettverk med invitasjon til to treff i året
 • Gratis adgang til Wiersholms og Abelias Oslo Privacy Conference, næringslivets viktigste møteplass for personvern

Kurset kvalifiserer til Advokatforeningens krav om etterutdanning for jurister.

Kursleder

Rune Opdahl er en av Norges fremste eksperter på personvern. Han har bistått et stort antall norske bedrifter i GDPR-forberedelser. Opdahl sitter i Advokatforeningens personvernutvalg. Han har en fast personvern-spalte i det skandinaviske tidsskriftet Lov & Data. Han har dessuten tre år vært nominert til årets foredragsholder.

Ja, jeg vil delta

 • Kurs: Wiersholm-sertifisering i GDPR, særlig egnet for B2C-virksomheter
 • Dato: Tirsdag 27. februar og onsdag 28. februar
 • Type: Kurs/gruppeundervisning
 • Kursadresse: Wiersholm, Dokkveien 1, 6. etg.
 • Undervisningstid:  09:00 - 15:30
 • Antall timer: 13
 • Pris: 17 500. Påmeldingen blir bindende to uker før kursstart

Client say about "extremely knowledgeable" Rune Opdahl: "He has the best practical take on data protection that we have ever seen and gave very sound advice".