Aktuelt i Wiersholm

Alle arrangementer

Frokostseminar
28.mars

Digitale bevis - hva, hvor og hvordan

Digitale bevis og elektroniske spor er tilgjengelige både i åpne kilder og fra elektroniske enheter arbeidstakere og motparter benytter. For at digitale bevis skal kunne brukes i en tvist eller i retten, bør man være kjent med hvilke fremgangsmåter og regler man må følge ved sikring, analyse og bruk av digitale bevis.