Nyheter

Bettina Banoun i NRK-debatt om Eiendomsskatten

Banoun representerer Huseiernes Landsforbund i gruppesøksmålet mot Oslo Kommune.

9. desember 2016 sendte Huseiernes Landsforbund (HL) stevning til Oslo Tingrett med påstand om at eiendomsskatten i Oslo er ugyldig og at ulovlig innkrevet eiendomsskatt må tilbakebetales. Den 24. april 2017 vil gyldigheten av Oslo kommunes eiendomsskatt for 2016 bli prøvd i gruppesøksmål i Oslo tingrett.

Denne høyprofilerte saken vil høyst sannsynlig bli gjenstand for mange debatter i tiden fremover og senest i går var eiendomsskatt tema i Debatten på NRK1.

Hele programmet er tilgjengelig på NRK nett-tv.  

Ta kontakt med