Nyhetsbrev

EU og USA enige om ny safe harbor for dataoverføring

EU-kommisjonen og USA har nå blitt enige om et nytt rammeverk for overføring av data fra EØS til USA, kalt "EU-US Privacy Shield".

Ordningen erstatter det såkalte Safe Harbor-systemet, som i fjor høst ble kjent ugyldig av EU-domstolen (se mer om dette her: Europa gjeninnfører datamuren). Siden da har det hersket usikkerhet om hvordan europeiske aktører kan overføre personopplysninger til USA. Mange har inngått dataoverføringsavtaler som inkorporerer EUs Model Clauses. Sammenlignet med Safe Harbor, vil EU-US Privacy Shield stille strengere krav til amerikanske selskap som mottar data fra europeiske aktører.

For norske aktører vil ordningen antakelig bety at det igjen blir tillatt å bruke amerikanske leverandører uten å måtte etablere egne avtaler om dette og uten å måtte melde fra til Datatilsynet.

På bakgrunn av enigheten som nå er oppnådd, har USA og EU igangsatt en prosess for å utforme de nærmere reglene. EU-kommisjonens pressemelding kan leses her. Vi vil komme tilbake med mer informasjon når reglenes nærmere innhold foreligger.

Se også vårt nyhetsbrev om EUs nye personvernforordning av 19. desember 2015.

Ta kontakt med: