Nyheter

FATF Private Sector Consultative Forum i Wien

Wiersholm var invitert som eneste norske advokatfirma.

Financial Action Task Force (FATF) er den globale organisasjonen som jobber med bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering. I Wien den 23. og 24. april avholdt de møter med privat sektor for blant annet å få innspill til nye veiledninger for verdipapirsektoren og forsikringsselskaper om risikobasert tilnærming for etterlevelse av FATF sine 40 anbefalinger. 

Wiersholm, representert ved Henriette Floridon Stenbeck, deltok som eneste norske advokatfirma. Vår deltakelse gir oss en unik mulighet til å påvirke prosessene og til å få økt kunnskap om et viktig tema.

Les mer om møtene som fant sted her. 

Ta kontakt med