Flest individuelle rangeringer i Chambers

Chambers har offentliggjort resultatene av sin omfattende årlige advokatundersøkelse. Wiersholm kommer svært godt ut, og vi gleder oss over nye navn som har kommet inn på listene.

Vi befester vår markedsposisjon med 9 første- og 6 andreplasser i årets undersøkelse, og er det advokatfirmaet i Norge som har flest individuelle rangeringer.

Chambers gjennomfører hvert år en omfattende advokatundersøkelse der de utfører dybeintervju med klienter for å rangere advokater og firma opp mot hverandre.

Svært gledelig er det derfor at vi i år har fått flere nye navn med på listene. Vi jobber knallhard for å endre oss i takt med nye krav fra klientene og markedet for øvrig, og da er det svært hyggelig at så mange klienter understreker at de ser på oss som gode rådgivere med omfattende kompetanse.

The advice not only points out the risks and problems, but suggests clear solutions and what to do.

"The lawyers have sound judgement, are pragmatic and very hands-on - they really do stuff for you. Their responsiveness is incredible."

"The team is quick to identify the legal issues and works efficiently. I don't have to monitor its progress."