Nyheter

Forsikringsavtaleloven er utdatert

Justis og Beredskapsdepartementet har foreslått endringer i forsikringsavtaleloven fra 1989 for å implementere enkelte bestemmelser i EU's Insurance Distribution Directive. Advokatforeningen har inngitt høringsinnspill og mener at det må sterkere lut til enn mindre enkelte endringer i den eksisterende loven.

Partner i Wiersholm, Hans Kenneth Viga-Gerhardsen, leder Advokatforeningens Lovutvalg for Forsikringsrett:

– Forsikringsavtaleloven er skrevet i en tid før EØS-avtalen ble inngått og før mange av dagens forsikringsprodukt ble skapt. Loven er etter vår vurdering utdatert og utilstrekkelig på mange områder. Den er heller ikke tilpasset den digitale hverdagen vi lever i. Derfor foreslår vi at det oppnevnes et utvalg til å utarbeide en helt ny og moderne forsikringsavtalelov.

Advokatforeningens omtale om høringsinnspillet er her.

Høringsinnspillet er her.

Ta kontakt med: