Nyheter

Harvard og Wiersholm teamet opp under årets IBA-konferanse

Hvert år samles advokater fra hele verden til bransjens viktigste globale møteplass. I år er konferansen lagt til Washington DC.

I løpet av den intensive uken som nå pågår, samler The International Bar Association (IBA) ca. 6000 representanter fra de største og mest sentrale advokatfirmaene i verden for kunnskapsdeling, nettverksbygging og faglig input.

Managing partner i Wiersholm, Nils H. Thommessen, er eneste nordmann i Harvard Law Schools Center on the Legal Profession (CLP) sitt Advisory Board. CLP arbeider med utviklingen av advokat-rollen i global kontekst og anses som profesjonens ledende forskningssenter.

Før programmet tiltok var gjestene invitert på en lunsj ved den norske ambassadørens residens. Foto: Wiersholm.

Mandag 19. september inviterte Harvard og Wiersholm utvalgte gjester og bidragsytere til den norske ambassadøren Kåre R. Aas' residens. Ambassadøren var også med-arrangør, noe Nils H. Thommessen understreker at han er stolt av og takknemlig for. Formålet med denne eksklusive samlingen var å diskutere verdien av advokaters bidrag og rolle og, ikke minst, endringene vår profesjon står overfor ettersom forventningene til denne stadig øker. Ved rundebordskonferansen deltok også juridiske direktører for noen av de største globale selskapene for å dele hvilke forventninger de har til sine juridiske rådgivere. I en verden som stadig blir mer volatil, uforutsigbar og kompleks – også rettslig sett - er verdien av å ha de beste advokatene stor.

Nils H. Thommessen var moderator for panelet bestående av (fra venstre) Laura Stein (The Clorox Company), Jami Wintz McKeon (Morgan Lewis) og Lisa Hart Shepherd (Acritas). Foto: Wiersholm.

Det faglige programmet besto av en innledning under tittelen "Valuing Lawyers as Professionals and as Citizens" ved Prof. David B. Wilkins fra Center on the Legal Profession ved Harvard Law School.

Nils H. Thommesen ledet det første panelet som tok for seg det omfattende temaet "What is Value in the New Global Age of More for Less; Measuring Quality as well as Cost". I panelet satt Laura Stein fra The Clorox Company, Jami Wintz McKeon fra Morgan Lewis og Lisa Hart Shepherd fra Acritas. Sistnevnte har inngående kunnskap om nettopp klientenes opplevelse av verdi fra intervjuer med brukere av juridiske tjenester de siste 10 årene. Et viktig funn i denne analysen er at relasjonen til og kommunikasjonen med klientene også blir avgjørende for deres forventninger og oppfattelsen av hva som tilfører verdi.


I panelet ledet av David B. Wilkins satt (fra venstre) Ricardo Cortés-Monroy (Nestlé), Biörn Riese (Mannheimer Swartling) og Ursula Wynhoven (UN Global Impact).

Dagens andre panel, ledet av David B. Wilkins, diskuterte følgende: "What is the Value of Lawyers Solving the World's most Pressing Problems". Deltakerne i dette panelet var Ricardo Cortés-Monroy fra Nestlé, Biörn Riese fra Mannheimer Swartling og Ursula Wynhoven fra UN Global Impact. Det store spørsmålet er hvordan kan advokater bidra til at virksomheter setter fokus på bærekraftig utvikling.

Wynhoven har stor tro på at forretningsadvokater kan være såkalte "change agents". Dette takket være sin stadig sterkere rolle som rådgiver for sine klienter og for in-house counsels som også sitter i ledelsen i selskapene de arbeider for. Dermed kan de bidra til at de riktige valgene tas når det kommer til for eksempel korrupsjon og bærekraftige investeringer.

-Arrangementet gikk over all forventning, sier Nils H. Thommessen. -Vi er svært stolte for å ha skapt denne arenaen sammen med det som for jurister anses som verdens fremste akademiske miljø. Samarbeidet med Harvard gir en unik vitamininnsprøytning og inspirerer oss til å bli enda skarpere advokater og fagpersoner. Vi tar med oss eksepsjonelt mye innsikt og kunnskap herfra og ser frem til å jobbe videre med problemstillingene sammen.

Fra venstre: Christine Liæker Lindberg (Wiersholm), Laura Stein (The Clorox Company), Hakim A. Lakhdar (Harvard), Derek Davis (Harvard), Nils H. Thommessen (Wiersholm),  David B. Wilkins (Harvard), Bryon Fong (Harvard). Foto: Wiersholm. 

Samarbeidet med Harvard gir en unik vitamininnsprøytning og inspirerer oss til å bli enda skarpere advokater og fagpersoner.