Nyheter

Høyesterett skal behandle eiendomsskatten

Kommunen anket lagmannsrettens dom. Prinsipalt ble det påberopt saksbehandlingsfeil, subsidiert at skatten ikke var skrevet ut for sent, og at virkninger av eventuell for sen utskrivning ikke er ugyldighet.

I vår anke anførte vi at Oslo kommunes eiendomsskattemodell er ulovlig. Subsidiært anførte vi at det må gis fullt bunnfradrag per boenhet. Prosessuelt anførte vi at de som ikke har klagd kan få prøvd utskrivingsvedtakene.

Høyesterett har besluttet å behandle eiendomsskattesaken (bortsett fra statens saksbehandlingsanke som retten ikke vil høre). Hovedforhandling vil være tre dager fra 27. til 29. mai, og rettskraftig dom vil foreligge like etter .

Les mer på eiendomsskattesaken.no her.

Les Rett24 sin sak her.