Hvordan sikre bedriftens verdier?

I lys av avsløringen om tilstedeværelsen av ulovlige basestasjoner og de sikkerhetstruslene som følger av dette, inviterer Næringslivets Sikkerhetsråd i samarbeid med Wiersholm, Aeger Group, Cepia Technology og First House til sikkerhetsseminar.

Aftenpostens avsløringer om IMSI catchere/ulovlige basestasjoner før jul fikk bred mediedekning og mange ledere til å reflektere over informasjonssikkerheten i egen virksomhet.

Seminaret fokuserer på sikkerhet som en integrert del av virksomheters strategi og som en viktig del av operativ drift. Ekstra beskyttelse av bedriftssensitiv informasjon og bevisstheten om dette er et lederansvar.

Praktisk informasjon:
Dato: Torsdag 15. januar
Tid: kl. 08.00 – 10.45
Sted: Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, Oslo