Jan Fougner gjester Juridisk ABC

Arbeidsgivers styringsrett – hvem har makten i arbeidsforholdet? I februar gjestet Jan Fougner programmet Juridisk ABC.

Du kan høre podcasten av programmet ved å trykke på bilde. I podcasten tar Fougner oss med gjennom de mest sentrale spørsmålene innen styringsretten, og illustrerer stoffet med en rekke eksempler fra rettspraksis.

Arbeidsgivers styringsrett dreier seg nettopp om dette helt sentrale spørsmålet innen arbeidsretten. Styringsrettens grenser går som en rød tråd gjennom så godt som alle arbeidsrettslige spørsmål. Som arbeidsgiver må man kjenne til hovedinnholdet av rammene for styringsretten.

Vår partner Jan Fougner har skrevet doktoravhandling med tittelen «Endring i arbeidsforhold, Styringsrett og arbeidsplikt». Han er en av Norges fremste arbeidsrettsadvokater og er spesialist på prosedyre og arbeidsrett. Han har omfattende erfaring fra en rekke høyprofilerte saker som involverer rettslige, politiske og omdømmemessige risikoer der han har bistått styre og ledelse i private og offentlige virksomheter.