Nyheter

Jan Fougners bok "Endring i arbeidsforhold" i annenutgave.

Fredag ble boken overrakt Wiersholm fra Universitetsforlaget.

Jan Fougners doktoravhandling "Endring i arbeidsforhold", ble først utgitt som bok i 2007 og ble i vår helt utsolgt. Universitetsforlaget ønsket derfor å lage en annenutgave og revisjonsarbeidet ble igangsatt av Fougner med hjelp av advokatfullmektig Julie P. Lorentzen i Wiersholm.

Annenutgaven er oppdatert med sentrale lovendringer og ny rettspraksis knyttet til blant annet arbeidstakerbegrepet og lovens hovedtema; arbeidsgivers adgang til å endre arbeidstakers arbeidsoppgaver.

Boken kan kjøpes her.