Justisdepartementet har engasjert Wiersholm

Wiersholms partner Jan Fougner er engasjert av Justisdepartementet til å granske politiledelsens interne håndtering av varsleren i Monika-saken.

Saken er løftet fra det øverste fagorganet i politiet og opp til Justisdepartementet, som har besluttet at det skal utføres en ekstern granskning. Vår partner Jan Fougner har lang erfaring med å gjennomføre eksterne granskninger.