Nyheter

Karl Even Rygh starter i Wiersholm

Karl Even Rygh tiltrer i dag som partner i vårt shipping-team.

Karl Even kommer fra stillingen som administrerende direktør i Nordisk (Nordisk Skibsrederforening). Han er cand. jur fra UiO fra 2000 og har en mastergrad i sjørett fra London. Karl Even har jobbet dedikert mot shipping- og offshorebransjen i mer enn 15 år, og har særlig erfaring med nybyggsprosjekter, kjøp og salg av skip og bareboat-transaksjoner. Etter 7 år i Thommessen, startet Karl Even i Nordisk i 2007. Her ble han viseadministrerende i 2014 og har vært administrerende direktør siden 2015.

- Skipsfart og offshore er blant Norges viktigste og mest internasjonale næringer. Wiersholm har lang tradisjon som juridisk rådgiver innen alle sjørettens områder. Når vi nå får Karl Even Rygh med på laget, styrker vi oss ytterligere. Vi er svært stolte over at han velger å komme til Wiersholm. Karl Even har som MD i Nordisk Skibsrederforening sittet så tett på markedet som det er mulig å komme. Hans unike innsikt, kompetanse og forståelse tror vi blir meget betydningsfull for klientene i tiden fremover, sier managing partner i Wiersholm, Morten Goller.