Nyheter

Kjersti Trøbråten er ny styreleder i Wiersholm

Kjersti har vært partner siden 2007 og er anerkjent som en av Norges fremste eksperter innen verdipapirrett og rammevilkår for bank og forsikring.

Vår nye styreleder Kjersti har jobbet i Finanstilsynet i en årrekke og vært ansvarlig for det juridiske arbeidet med utvikling og tolkning av atferdsregler og rammevilkår for verdipapirforetak og forvaltningsselskaper. Kjersti er altså spesialist på verdipapirrett og rammevilkår for forsikring og bank, herunder krav i forbindelse med tiltak for å motvirke hvitvasking og terrorfinansiering. 

Videre har hun omfattende erfaring med eksempelvis nyetableringer, stedlige tilsyn, tilpasning til nye rammevilkår, søknads- og meldepliktige hendelser, organisatoriske endringer i selskapet, virksomhetsendringer og konsernendringer.

- Kjersti er en strålende advokat og en på alle måter høyt verdsatt kollega, som jeg ser frem til å samarbeide med om ledelsen av Wiersholm. Kjersti tar over etter Stephan L. Jervell, som har gjort en svært god innsats for firmaet gjennom sine mange år i denne rollen, og jeg er sikker på at denne arven nå videreføres, sier managing partner Morten Goller.

- Jeg gleder meg veldig til å ta fatt sammen med resten av styret. Wiersholm har hatt en stødig og god ledelse i mange år, og vi skal sammen jobbe for at det fortsetter slik fremover, sier Kjersti om sin nye rolle. 

Kjersti er rangert som en av Norges aller fremste eksperter på fagområdet finansregulatorisk av Chambers and Partners. Hun er videre rangert som en av Norges ledende advokater på bank og finans av Legal 500.