Kjøligere obligasjonsmarked et hett tema på konferanse


Finansieringsutsiktene sett i lys av fallet i oljeprisen var et hett tema da shipping og offshorebransjen samlet nærmere 300 deltagere under Marine Moneys Norway Ship & Offshore Finance Forum i går.

Wiersholm som er sponsor av arrangementet, var selvfølgelig godt representert.

Årets konferanse, som var den 17. i rekken, er blitt et av de sentrale møtestedene for den norske og internasjonale shipping-, offshore- og finansbransjen. –En viktig årsak til det er at konferansen fungerer som en åpen diskusjonsarena for aktører fra flere ulike bransjer, forteller arrangementsansvarlig Mike McCleery. –Dette er en arena hvor advokater, eiere og finansieringsmiljøet møtes til samtaler og debatt på nøytral grunn. Konferansen spiller slik en viktig rolle for å etablere gjensidig forståelse mellom aktørene fra finans, shipping og offshore, forklarer han.

Et sentralt tema på konferansen var oljeprisens innvirkning på tilgangen til finansiering fremover. Dette var også temaet for paneldebatten om obligasjonsmarkedet, som ble ledet av Wiersholms Kristine Hasle Øverby. Så mye som 60 % av det norske obligasjonsmarkedet er rettet mot shipping- og offshorebransjen. Fallet i oljeprisene sist høst og den påfølgende tilstrammingen i obligasjonsfinansiering fikk derfor særlig store konsekvenser nettopp for disse bransjene.

Selv om markedet nå ser noe lysere ut, understreket flere av debattdeltakerne at markedet er veldig selektivt til hvilke selskaper de er villige til å satse på. Viljen til å ta risiko er langt mindre enn da markedet var på sitt heteste før oljeprisfallet. Debattpanelet rådet derfor shipping- og offshorebransjen til å være oppmerksom på at det vil være betydelig usikkerhet også i tiden fremover.