Konkurransetilsynet godkjenner Coops kjøp av ICA Norge

Coops kjøp av ICA Norge ble godkjent av Konkurransetilsynet 4. mars. Godkjenningen er i samsvar med tiltak foreslått av Coop, og innebærer at 43 butikker skal selges til Bunnpris og 50 butikker til NorgesGruppen.

Wiersholm advokat, Håkon Cosma Størdal har ledet prosessen mot Konkurransetilsynet. Cosma Størdal har bred erfaring med håndtering av kompliserte konkurransesaker og har også tidligere vært juridisk direktør i Konkurransetilsynet.

Ta kontakt med: