Nyheter

Legal Hackathon 2018

Wiersholmeren Sarujan Mathimarans team vant "Best performing solution" i helgens Hackathon.

Sarujan Mathimaran jobber ved siden av studiene som studentsekretær i Wiersholm. Under helgens Legal Hackathon jobbet han vant han altså «Best performing solution»-kategorien sammen med et team han ikke kjente fra før.

Av to hovedkategorier (Fasilitere tilgang til jus/lov og effektivisere jus) valgte teamet hans å fasilitere tilgang til jus/lov. Flere i dette teamet hadde utenlandsk bakgrunn, og med etnisk utenlandske foreldre kjente de til utfordringene mange har med å forstå norsk lov. Spesielt som nyankomne til Norge var dette et problem, da de ikke behersker språket godt. Hos UDI har telefonkøen vært opp mot flere timer og hos NOAS, Jussbuss mv. er det ekstremt stor pågang. To av juristene på teamet hadde tidligere jobbet med utlendingsrett, og har erfart disse problemene i praksis.

Sarujans team utviklet derfor en kommunikasjonsløsning som skal gjøre det enklere for utlendinger og de som er nye i Norge å forstå rettighetene sine. Målet er at behandlingen av oppholdssaker, familiegjenforening mv. skal kunne skje så rettferdig så mulig, ved at folk blir klar over sine rettigheter.

Løsningen har flere deler: For det første er det en chatbot som er programmert til å kommunisere på mottakers eget morsmål og i stand til å svare på de hyppigst stilte spørsmålene. Videre er det en e-postfunksjon som gjør det mulig å kommunisere på morsmål til chatboten via e-post, slik at man kan ha en tråd med spørsmål og samtaler. Ettersom et stort problem blant flyktninger og mindreårige spesielt er at de analfabeter, finnes også en funksjon a la Siri, der man kan snakke på sitt eget morsmål, og boten svarer på ditt morsmål.

Tanken er at dette kan implementeres på nettsiden til UDI, NAV, NOAS osv. På sikt kan botens innhold tilpasses og implementeres også hos f.eks. Sivilombudsmannen og andre steder der det er stor pågang. Dette vil føre til at man bare trenger å kontakte "kundeservice" for behandling og iverksettelse av søknader, og ikke lengre for å stille enkle spørsmål. Derfor vil dette på sikt også kunne effektivisere offentlig forvaltning.

Vi gratulerer med fantastisk innsats og resultat og er stolte av å ha nytenkende og engasjerte medarbeidere som Surajan i Wiersholm.