"Monika-saken" – Arbeidsgivers håndtering av Robin Schaefers varsling

Wiersholm fikk i vinter i oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet å undersøke arbeidsgivers håndtering av politietterforsker Robin Schaefers varsel i den såkalte Monika-saken.

I morgen kl. 10.00 offentliggjøres Wiersholms rapport på Justis- og beredskapsdepartementets- og Wiersholms hjemmesider.

Advokat Jan Fougner ledet arbeidet, og er etter anmodning fra departementet, tilgjengelig for pressen kl. 11.00 i Wiersholms lokaler i Dokkveien 1. Det vil bli da bli gitt informasjon om arbeidet og hovedfunnene i rapporten.

Trykte eksemplarer av rapporten vil være tilgjengelig for de fremmøtte. For spørsmål i forbindelse med dette - ta gjerne kontakt med Markedsdirektør Christine Liæker Lindberg.

Kontaktperson:

Klikk for detaljer

Christine Liæker Lindberg

Markeds- og kommunikasjonsdirektør Se full CV