Morgendagens nettselskaper

Kraftselskapene og i særlig grad nettselskapene står overfor betydelige utfordringer i tiden fremover.

Både Reiten-rapporten og den foreslåtte kommunereformen kan få vesentlig betydning for hvordan fremtidens nettselskaper vil se ut.

Wiersholm har laget en brosjyre som behandler våre tanker om hvilke utfordringer nettselskapene og deres eiere har i dag og hvilke beslutninger om fremtidig strategi som eiere, nettselskap og andre bør vurdere.

Last ned Wiersholm - Morgendagens nettselskaper her.