Nyheter

Næringseiendomsmarkedet i 2017

Det totale omsetningsvolumet i 2017 økte sammenlignet med 2016. Trenden fra fjoråret har fortsatt, med høy aktivitet og et stort antall transaksjoner, men få porteføljesalg.

Wiersholm har i 2017 bistått i 115 transaksjoner, med en samlet eiendomsverdi på over NOK 45 mrd. Det er en økning på 25 transaksjoner fra 2016, og vi befester dermed vår sterke posisjon i næringseiendomsmarkedet.

Arbeidet har involvert bistand av advokater fra alle fagområder som berører næringseiendom. Wiersholms kundeportefølje har også dette året omfattet hele spekteret av eiendomsaktører; fra de industrielle eiendomsbesitterne og familieselskapene, til syndikater og eiendomsfond. Uavhengig av navn og track record har vårt eiendomsteam hatt fokus på vår viktigste arbeidsoppgave; nemlig å skape trygghet og sikre gjennomføring av den konkrete transaksjonen vi til enhver tid har arbeidet med. På den måten sørger vi også for å skape merverdi for våre oppdragsgivere. Vårt dyktige og bredt sammensatte eiendomsteam, med erfaring fra selskapsrett og M&A, fra skatt og avgift, og fra entreprise, eiendom og finansiering gjør dette mulig.

Eksempler på transaksjoner der Wiersholm har bistått i 2017:

• Deka Immobilien sitt erverv av Vika Utvikling AS, selskapet som eier eiendommen Cort Adelers gate 33 i Oslo. Bygget er leiet ut til Advokatfirmaet SANDS. Transaksjonen ble verdsatt til ca. NOK 730 millioner (Kilde: Estate Nyheter). Wiersholm bistod kjøper.

• Telenor Eiendom Holding AS sitt salg av aksjene i eierselskapet til Kongens gate 8 og Kirkegaten 9 i Oslo. Kjøper av aksjene var et syndikat. Eiendommen er i hovedsak utleid til Statsbygg, og det er Nærings- og fiskeridepartementet som bruker lokalene. Eiendomsverdien med tillegg av verdien av en annuitetsleie var i overkant av NOK 900 millioner (Kilde: Estate Nyheter). Wiersholm bistod selger.

En trend gjennom 2017 har vært at finansieringsmarkedet er blitt noe mer utfordrende. Tradisjonell bankfinansiering har i større utstrekning enn tidligere år veket plass til fordel for alternative finansieringsmodeller så som obligasjonslån og selgerkreditter. Det er også en økning i antall transaksjoner der finansieringen skjer med 100 % egenkapital, eller der eksisterende finansiering løper videre med ny eier av aksjene i låntagerselskapet.

Wiersholm bistår også eiendomsaktørene med finansieringen. Wiersholm bistod f.eks. AB Invest fra norsk side da selskapet hentet inn 1,4 milliarder kroner i det svenske obligasjonsmarkedet.

2018 blir et spennende år, med stadige svingninger i boligmarkedet, forventninger om renteøkning og økt global usikkerhet, samtidig som oljenedturen ser ut til å ha stanset. Rammebetingelsen ligger til rette for nok et aktivt eiendomsår; alle i Wiersholms eiendomsteam gleder seg til fortsettelsen.

Ta kontakt med