Oppsummering av Nordic Buy Out Forum 2016

Onsdag 7. desember samlet Wiersholm sammen med Norsk Venturekapitalforening (NVCA) transaksjonsmiljøet til det sjette Nordic Buy Out Forum.

Mer enn 500 påmeldte møttes til en dag bestående av kunnskapsdeling, diskusjon og nettverksbygging. Årets program var delt i fire, med de overordnede temaene; The Art of Dealmaking, Value Creation in the Digital Age, Investments in the Nordics og Market Developments and Trends.

Forhandlingens kunst

"The Art of Deal-Making" ble innledet av Harald Hellebust, partner i Wiersholm, som ga et innblikk i advokatens rolle i en forhandlingssituasjon i tillegg til å introdusere årets hovedtaler, Professor Guhan Subramanian fra Harvard Law School og Harvard Business School. Som en av verdens fremste på nettopp forhandlingsfeltet, leverte han en enestående forelesning i forhandlingsteknikk og strategi.

Professor Subramanian viste til eksempler fra hverdagen for å illustrere hvor ofte vi befinner oss i forhandlingssituasjoner. Ved å bevisstgjøre forsamlingen om tilgjengelige strategier for å oppnå det man ønsker, presenterte han også en struktur som kan forbedre tilhørernes ferdigheter som forhandlere.

Temaet for Professor Subramanians forelesning var "Negotiauctions", likelydende med hans høyt ansette bok. Forhandlingsprosessen er, basert på hans erfaringer og forskning, ofte en sammenblanding av den klassiske forhandlingssituasjonen og en auksjon. Under sin forelesning ga han flere treffende eksempler som underbygger hans oppfattelse, og i tillegg demonstrerte han hvordan man kan bruke denne situasjonen til sin fordel.

Konsekvensene av den digitale tidsalderen

Del to var forbeholdt den digitale utviklingen som gjennomsyrer markeder og samfunn. Visma-CEO Øystein Moan delte sin enestående kunnskap om teknologioppkjøp. Kravene til Due Dilligence-prosessen er endret og blitt strengere som følge av nye og komplekse utfordringer. Neste foredragsholder i del to var Frode Strand-Nielsen, grunnlegger og managing partner i FSN Capital. Det er liten tvil om at innovasjon, endring og utvikling har store konsekvenser for oppkjøpsindustrien. Den digitale utviklingen skaper uante muligheter som snur opp ned på etablert forretningsdrift. Strand-Nielsen redegjorde for hvordan delingsøkonomien fungerer og sammenlignet for eksempel kostnadsbildet til hotellkjeden Marriot og delingstjenesten Airbnb.

Analyse og investeringsstrategi

Med del tre gikk konferansen inn i en dyptgående analyse av investeringsbildet til PE-industrien. Første foredragsholder var Jim Strang fra Hamilton Lane, som detaljert redegjorde for de senere års globale utvikling innen PE-investeringer. Hamilton Lane er gjennom sin globale tilstedeværelse og kompetanse anerkjent som en av markedets dyktigste leverandører av analyse. Deretter fortsatte Graeme Gunn fra SL Capital Partners med et eksternt perspektiv på Norden som region og sine erfaringer fra andre markeder.

Reynir Indahl fra Summa Equity tok deretter over stafettpinnen og delte med seg av erfaringer og innsikt fra Summas investeringsstrategier. Indahl fortalte hvorfor og hvordan deres investeringer knytter seg til fire megatrender.

Veien videre

Dagens fjerde og siste bolk var viet framtidsutsikter. Administrerende direktør Rikke Eckhoff Høvding la frem en fersk markedsanalyse fra Menon og EY. Hovedtrekkene i markedsanalysen viser hvordan aktive eiere bidrar til vekst og verdiskapning i Norge. Dette budskapet er, etter hennes mening, viktig å kommunisere til samtlige interessenter for å sørge for at industrien gis gode nok rammevilkår for å forbli og vokse i Norge.

Harald Magnus Andreassen, sjefsøkonom i Swedbank avsluttet med et solid innblikk i dagens og morgendagens økonomiske virkelighet. Det siste året har minnet oss på hvordan politiske forhold har fått sterkere innvirkning på den økonomiske utviklingen enn vi har sett på lenge. Alt i alt omtalte han de økonomiske utsiktene som moderat positive om enn noe mer utsatt for politiske virkelighetsendringer. Kinas vekst vil, etter hans mening, veie opp for den nyvalgte amerikanske presidentens lovnader om mer proteksjonisme i verdens største økonomi.

Jarle Kvam benyttet også anledningen til å forespeile ett av neste års temaer, nemlig kunstig intelligens, som nærmest daglig gjør teknologiske kvantesprang og dermed skaper investeringsvilje i markedet.

Wiersholm og NVCA takker for et fantastisk oppmøte og for et viktig samarbeid med keynote-sponsorne Altor, BCG og Danske Bank. Vi ser frem til å invitere til NBOF 2017 og er svært stolte og glade for å ha etablert en arena for hele det nordiske transaksjonsmiljøet.

Mer informasjon om Nordic Buy Out Forum finnes her.