Nyheter

Nordic Buy Out Forum 2017

For syvende gang arrangerte Wiersholm Nordic Buy Out Forum, som for øvrig også støttes av Norsk Venturekapitalforening (NVCA).

Initiativtaker til konferansen og partner i Wiersholm, Jarle Kvam, ønsket en fullsatt sal med ca. 400 fremmødte velkommen på Radisson Blu Scandinavia i Oslo. I sin introduksjon minnet han om de enorme mulighetene som digital transformasjon, teknologisk utvikling og kunstig intelligens skaper og at dette også påvirker transaksjonsmarkedet.

Kvam ga deretter ordet til administrerende direktør i NVCA, Rikke Eckhoff Høvding, en status for PE og VC-bransjene siden fjorårets NBOF. Høvding bekreftet at private equity fortsetter å skape verdier og er en viktig drivkraft til innovasjon i Norge. I sin ferske undersøkelse blant medlemmene i NVCA kunne hun videre fortelle at hele 95% av de spurte mente digitalisering påvirker selskapsporteføljen.

Programmets første del var viet teknologi og investeringer. Anders Borg, leder for KKR's Nordiske satsninger, delte innsikt om "disruption" fra selskaper i KKRs portefølje. Spesielt trakk han frem Välinge. Sistnevnte reformerte gulv-industrien med patenter på sine klikkbare laminatgulv. Det innovative selskapet lokalisert i Skåne hevder at det slett ikke er selve produktutviklingen som er krevende. Det vanskeligste er etter deres mening, å finne hvilket problem de skal løse.

Dagens Næringsliv publiserte i helgen denne artikkelen om Borg på NBOF. 

Ketil Gjerstad fra BCG fortalte om «the technology takeover». Altså hvordan stort sett alle selskaper må forholde seg aktivt til den teknologiske utviklingen og i høyere grad implementere teknologi/digitalisering i sin virksomhet, dvs. på sett og vis bli teknologiselskaper. Hans tre klare råd til selskaper som digitaliserer er følgende: Tenk stort, start i det små og voks raskt! Gjerstad understreket likevel hvor enkelt dette rådet er å gi og hvor vanskelig det er å følge.

Det unge, irske selskapet TradeIX er en del av Kistefos sin portefølje. Richard Tynan presenterte hvordan blockchain teknologi kan benyttes for å skape direkte kontakt mellom selskaper og hvordan fordelene dette gir kan revolusjonere mye av den finansielle sektoren fremover.

Rune Opdahl fra Wiersholms viktigste budskap var at ny lovgivning stort sett alltid ville være på etterskudd av den teknologiske utviklingen, og at "etterfølgende regulering med tilbakevirkende kraft" skaper en risiko man må ta høyde for i virksomhetenes kontrakter. EU har å flere områder vist både vilje og evne til i nye lovforslag at forbrukerhensyn vil bli høyt prioritert. Opdahl påpekte fem viktige områder som kan komme som en overraskelse for mange virksomheter, hhv. både som praktiske utfordringer, verdiforringende og direkte forbud. For eksempel vil det fra neste år være krav om at alle automatiserte kundeprosesser, må ha et manuelt alternativ. Altså kan forbrukeren kreve å få sin sak behandlet av et menneske, ikke en robot.

Programmets del to handlet om status på investeringer i Norge og Europa, trender og utsikter og hva som kan påvirke transaksjonsmarkedet i 2018.

Først ut var Jan Petter Collier og Are Andersen fra ABG Sundal Collier. De to redegjorde blant annet for den geopolitiske usikkerheten som har preget markedene det siste drøye året. Collier og Andersen var av den oppfatning at det kunne være mer lønnsomt å se på børsnoterte virksomheter i Norden som oppkjøpskandidater, og at derfor IPO-aktiviteten i Norden burde kunne bli høy i 2018.

Med sin mangeårige erfaring, fortalte Jarle Kvam om rådgiverrollen og hvordan riktig håndtering av selve transaksjonsprosessen også er en viktig faktor for å skape merverdi for klientene. Han viste til at rådgivernes roller ikke er helt ulikt et fotball-lag på den måten at samspill, løpende oppdatering og utligning av informasjon, riktige instruksjoner, aktiv styring av kommunikasjon mot avtalte kontaktpersoner, og samarbeid er sentralt for å oppnå et samlet godt resultat. Med seg på scenen fikk han Are Andersen som understreket hvor relevant prosjektledelse og teamarbeid faktisk er for en vellykket transaksjon.

John Arbuckle fra BofA Merrill Lynch avrundet del to med ferske prognoser for oppkjøpsmarkedet. I likhet med ABG mener de den geopolitiske usikkerheten kan påvirke dette, samtidig som tilgjengelig kapital og et lite volatilt marked taler for en økning i M&A-aktiviteten fremover.

Del tre på programmet var fremtidsrettet og tok opp spørsmålet om kunstig intelligens er et verktøy eller en trussel. Fra EQT fortalte Anders Misund og Sven Törnkvist om deres strategier og hvordan de digitaliserer for å realisere mulighetene i hvert selskap, særlig ved bruk av "bid data" i oppfølgingen mot sluttkundene. Misund sa at EQT har investert i ansettelse av en rekke personer med "tech bakgrunn" (mennesker med svært ulik bakgrunn fra de store tech selskapene), som utfyller hverandre godt. Erfaringen de til sammen sitter på, gjør dem svært godt rustet til å lykkes med sine investeringer.

Nina Olufsen i Norrøna delte innsikt i hvordan et norsk, tradisjonsrikt retail selskap møter en digitalisert verden og hvordan de har investert i teknologi internt for å skaffe seg nødvendig innsikt i metoder som gjør at de hele tiden forstår og møter kundenes behov. Selv om hjelpemidlene og mulighetene stadig blir større, er målet fremdeles det samme: Å etablere en relasjon med sine kunder.

Dagens siste taler var bio-hackeren Hannes Sjöblad fra Epicenter Stockholm. Sjöblad selv har injisert en chip i hånden for å gjøre hverdagen enklere. Denne lar ham for eksempel åpne dører, kvittere ut togbilletter og låse opp koder. Sjöblad er positiv til hvordan teknologi og AI kan bistå oss med å løse problemstillinger som det trengs mye "datakraft" for å løse og som ellers kan være vanskelige for menneskeheten å håndtere, alt fra f.eks. miljøtrusler til medisinske. Videre pekte han på at ny teknologi vil tilgjengeliggjøre det som fra før bare har vært forbehold få på grunn av sterkt synkende kostnader.

Wiersholm er stolte over å være vertskap for det som er blitt en viktig samlingsplass for alle involvert i transaksjonsmarkedet i Norge og Norden. Vi gleder oss til å invitere til et nytt Nordic Buy Out Forum i 2018.