Nyheter

Nordic Buy Out Forum 2018

For åttende år på rad gikk Nordic Buy Out Forum av stabelen i regi av Wiersholm i samarbeid med Norsk Venturekapitalforening (NVCA).

Partner i Wiersholm og initiativtaker til konferansen, Jarle Kvam, ønsket en fullsatt sal på Radisson Blu Scandinavia i Oslo velkommen, og innledet med en kort gjennomgang av hvilke trender man ser i markedet for tiden. Kvam viste til at den sentrale multippelen i oppkjøpssammenheng, ev/ebitda, har steget noe det siste året, samtidig som billig gjeld har vært lett tilgjengelig. I tillegg ser man nå tegn til mer utstrakt justering av ebitda i finansielle rapporter, svekkelse i lånedokumentasjon og noen uvanlige avtalestrukturer der blant annet pensjonsfond går sammen med private equity (PE), ifølge partneren.

Kvams budskap fikk støtte av Jim Strang i Hamilton Lane. Strang lovte mange slides, med mye data og leverte på løftet. Han trakk blant annet frem at selv om PE-industrien kan vise til god avkastning og vekst de siste ti årene, har den ikke gjort det like godt sammenlignet med noterte verdipapirer som har opplevd et tiårig "bull-run". I tillegg nærmer gjeldsnivået i systemet seg tilsvarende nivåer som før finanskrisen, og ifølge Strang er den ingen som vet nøyaktig hvilke konsekvenser dette vil få når nedturen kommer.

I likhet med Jarle Kvam viste Strang til at ev/ebitda er på høyere nivåer nå enn tidligere. Det betyr at man flyr høyere og høyere, og følgelig får mindre og mindre luft under vingene, noe som medfører mer risiko, sa han. Strang tror imidlertid ikke det er på tide å trekke i nødbremsen ennå, men at det er viktigere å tenke gjennom hvordan man sysselsetter kapital og ikke strekker seg for langt. Han tror heller ikke markedet er "over toppen" ennå, men at man er i ferd med å se en topp over horisonten, noe han understøttet med en henvisning til den amerikanske yield-kurven, som nylig har reversert seg.

Start-ups og venturekapital i utvikling

Den første delen av årets konferanse handlet om den stadige endringen i verdenen av start-ups og venture capital. Kristin Aamodt fra Equinor var først ut på scenen. Hun leder Statoil Technology Investment (STI), som tar minoritetsandeler i oppstartsselskaper med investeringsmandat om å skape verdier for virksomheten og gi avkastning til Equinor. STI ble etablert i 1991 for å senke kostnader, forbedre sikkerheten og svare på miljøutfordringene. Aamodt kunne blant annet fortelle at STI for tiden er investert i selskapet Corvus, som utvikler batteriløsninger for å elektrifisere maritime fartøy.

Neste på scenen var Audun Abelsnes i Techstars og Jens Festervoll i Equinor. Førstnevnte organisasjon er et globalt akseleratorselskap som driver forskjellige programmer for å bistå og utvikle oppstartsbedrifter. Et av programmene skjer i samarbeid med Equinor, Kongsberg Gruppen og McKinsey, der ti selskaper har blitt valgt ut til å delta i en 13 uker lang fast-track-prossess hos Equinor på Fornebu for utvikling av ideer og produkter. Rasjonale for samarbeidet med Techstars var ifølge Festervoll i Equinor en unik innsikt i ledende oppstartsselskaper, som blant annet kan gi kollega Aamodt i STI mulige investeringscaser, i tillegg til å bidra til læring for Equinor som organisasjon.

Leder for bransjeorganisasjonen Norsk Venturekapitalforening (NVCA), Rikke Høvding rundet av konferansens første del med å snakke om medlemmenes syn på det nordiske markedet. Hun trakk frem at et flertall av medlemmene er mer optimistiske med hensyn til fremtiden nå enn i fjor, hvorunder to av tre viser til de mange attraktive mulighetene som bakgrunnen for det synet. De fremste vekstbarrierene for oppskalering av norske oppstartsbedrifter er ifølge Høvding tilgang til talent, kapasitet internt i selskapene, konkurranse i markedet og tilgang til kapital og rådgivning.

Tøff konkurranse for private equity-investeringer

Konkurransens andre del omhandlet PE-investeringer i en tid med sterk konkurranse, og ble på passende vis innledet med et foredrag om Amazon antatt forestående inntog i det nordiske markedet av Bjarne Lie i Verdane Capital. Ifølge Lie er det ikke et spørsmål om Amazon kommer til å etablere seg i Norden, men når og hvordan. Det vil medføre at priser og marginer kommer under press, noe som fordrer en proaktiv tilnærming for aktørene innen online retail, som må ha en klar strategi for hvordan de skal takle konkurranse fra Amazon. Det kan ifølge Lie være satsing på egne merkevarer, kombinasjon av fysiske butikker og nettsalg, eller simpelthen samarbeid med Amazon og distribusjon via deres plattform.

Deretter fortalte Lubna Qunash og Karthie Jayaraman fra Carlyle Group om hvordan investeringsfondet bruker en lang tidshorisont på sine investeringer, noe som blir stadig mer vanlig innen PE. De viste blant annet til statistikk som indikerer en strukturell endring i tiden det tar før selskaper går på børs. Det kan trolig tilskrives den nye kunnskapsbaserte økonomien, der selskapene ønsker å holde på patenter og intellektuell eiendom lengre, ifølge duoen.

Videre plukket Halvor Meyer Horten fra Bain Capital opp tråden vedrørende situasjonen i markedet og snakket om hvordan fondet investerer i påvente av en nedtur. Horten viste til volatilitet i fremvoksende markeder, stigende renter, gjeldsnivået i Italia og brexit som bekymringsverdige faktorer. Bain Capital, som forvalter nær 100 milliarder dollar, har allerede solgt seg kraftig ned i markedet i påvente av nedturen, sa Horten. Han påpekte imidlertid at det nøyaktige tidspunktet for en nedtur er vanskelig å spå, og understrekte at veksten i den globale økonomien fortsatt er god og at konsumenttilliten fremdeles er høy.

Wiersholm-partner Kristian Martin Lind holdt det siste foredraget i del 2 og diskuterte de ulike måtene ledelsen i et selskap kan incentivere sine ansatte og hva dette koster i kroner og øre. Linds to hovedbudskap var at fleksibilitet i en incentivordning ofte er viktigere enn man tror, og at det sentrale er hva nettokostnaden av en incentivordning er for arbeidsgiver og arbeidstaker.

Bærekraftige investeringer og andre aktuelle temaer

Del 3 av konferansen omhandlet diverse temaer som bærekraftige investeringer, IFRS16 og PE-industrien i møte med politikken. Først ut var Maria Tallaksen fra PE-fondet Altor, som snakket om hvilke kriterier som benyttes for fondets investeringer i nordiske selskaper. Altor har blant annet vært inne i oppdrettsselskapet Cermaq og seismikkselskapet Spectrum. I førstnevnte tilfelle så fondet store verdier i Cermaqs fôrvirksomhet og skilte ut denne like før hele Cermaq-konsernet ble kjøpt opp. I Spectrum hadde Altor en motsyklisk strategi og gjorde attraktive investeringer i seismikkbiblioteker i forbindelse med oljeprisnedturen for noen år siden.

Hannah Jacobsen fra Summa Equity fortalte deretter om hvordan fondet ble til på bakgrunn av spørsmålet om man er en del av problemet, eller en del av løsningen. Jacobsen fortalte at fondet baserer sine investeringer på megatrendene som forårsakes av global oppvarming, stagnerende vekst, økende sosiale ulikhet og polarisering i den politiske sfæren. Et eksempel på det er ressursknapphet og urbanisering, der Jacobsen i den forbindelse trakk frem investeringer i Norsk Gjenvinning og Sortera Group.

Fokuset ble deretter flyttet til finansiell rapportering og hvilke utfordringer den nye regnskapsstandarden IFRS16 medfører for ulike selskaper. Heidi Willumsen fra DNB kunne fortelle at økt balanseført gjeld er blant de viktigste endringene når børsnoterte selskaper og selskaper med noterte obligasjoner går over til den nye rapporteringsstandarden 1. januar 2019. I tillegg vil selskapenes rapporterte ebitda også øke, ifølge Willumsen, ettersom blant annet kostnader knyttet til leasing må føres som finansielle utgifter, og ekskluderes fra nøkkeltallet.

Dagens siste taler var Sigbjørn Aanes fra First House, som rundet av konferansen med et foredrag om hvordan PE-industrien, og finans generelt, oppfattes i politikernes øyne. Aanes har vært Erna Solbergs nærmeste rådgiver i en årrekke, og poengterte at én av utfordringene til PE-industrien er at den har få venner i politikken. Når det kommer til statsbudsjettet henter politikerne heller midler gjennom økt skattlegging av mindre populære næringer som for eksempel oppdrettsindustrien, fremfor å fjerne momsfritak og andre subsidier for elbiler, sa Aanes.

Vi gleder oss til å invitere til et nytt Nordic Buy Out Forum 5. desember 2019.

Ta kontakt med

Klikk for detaljer

Christine Liæker Lindberg

Markeds- og kommunikasjonsdirektør Se full CV