Nyheter

Nordic Buy Out Forum for femte gang

Torsdag 3. desember samlet Wiersholm og Norsk Venturekapitalforening aktørene i transaksjonsmarkedet til den femte, og hittil desidert, største Nordic Buy Out Forum.

Programmet for dagen var inndelt i tre bolker, men gjennom hele dagen gikk den endrede økonomiske situasjonen i Norge, den digitale revolusjonen og behovet for bedrede rammevilkår for både oppstartsselskaper og bransjeaktører på investorsiden, som en rød tråd.

Trykk på bildet for å se en oppsummering av årets Nordic Buy Out Forum.

- Målet for oss, er å ta opp temaer som er veldig aktuelle for aktørene i transaksjonsmarkedet. Oppmøtet i går er en bekreftelse på at vi får dette til, sier initiativtaker Jarle Kvam i Wiersholm.

Konferansen hadde et sterk line-up av foredragsholdere fra bransjeaktører som Northzone, Herkules Capital og FSN Capital. Europasjefen for AngelList representerte et friskt pust fra de mest spennende byene innen start-ups, nemlig Berlin og London. BCG delte strategisk innsikt av ypperste klasse. Under paneldebatten fikk Henrik Aasheim fra Høyre klare tilbakemeldinger om hva som trengs for å sørge for at vi fremdeles skal ha et oppstarts og et oppkjøpsmiljø i Norge. Han fikk spontaninvitasjon til studietur til London av Rikke Eckhoff, den nybakte lederen for Venturekapitalforeningen.

Finansavisen omtaler i dag arrangementet som "årets viktigste konferanse for oppkjøpsbransjen"

Morten Goller fra Wiersholm redegjorde selvsagt for implikasjonene av Herkules-dommen. Denne rettslige avgjørelsen har på enkelte vis virket samlende på bransjen. Goller selv uttrykte tydelig i sitt foredrag at "carried interest" ikke er kan brukes som et begrep for hva som ikke karakteriseres som lønn. Det vil alltid være det underliggende forholdet som er avgjørende for hvordan aktøren skattlegges.

Norge er inne i en spesielt spennende situasjon akkurat nå. Som Thina Saltvedt sa i sitt foredrag, kan vi forvente oss at oljeprisen forblir lav en god stund til. På den annen side er ikke dette bare dårlig nytt, skal vi tro Nordeas ferske sjefsøkonom Kjetil Olsen. Hans foredrag viste en underliggende optimisme og en realitetsbeskrivelse for norsk næringsliv utenom oljeprodusentene som på ingen måte bærer preg av panikk. – Fallende kronekurs er en god nyhet for norske eksportbedrifter fordi det gir dem konkurransefortrinn.

Fakta om årets NBOF:

  • Formål: Skape en møteplass for aktører innen M&A
  • Tema: Trender, markedsutsikter, økonomi og konkurransekraft
  • Antall deltagere: 450
  • Antall foredragsholdere:14
  • Nummer i rekken: 5