Nyheter

Norgeshistoriens mestselgende juridiske verk i ny drakt

Den tredje utgaven av arbeidsmiljølovens kommentarutgave "Arbeidsmiljøloven Lovkommentar" er nå publisert.

Med sin 81 år lange historie har boken røtter tilbake til 1936. Boken er norgeshistoriens mestselgende juridiske verk og brukes av studenter, advokater og jurister som arbeider med arbeidsrett. Kommentarutgaven siteres i forarbeider og rettspraksis, og er en sentral kilde i den arbeidsrettslige litteraturen.

Boken er en oppdatering og revisjon av bokens 2. utgave som ble utgitt i 2013 med ny kosmetisk utsmykning.

Denne gangen var boken et resultat av et samarbeid mellom nestleder i Arbeidsretten Tron Løkken Sundet, advokat Tarjei Thorkildsen, advokat Lars Holo og vår egen Jan Fougner. Forfatterne har delt lovens kapitler mellom seg for å sikre at alle deler av loven og kommentarteksten har fått samme grundige oppmerksomhet. Selv om tilveksten av kilder har vært stor, har det vært et mål at bokens omfang ikke skulle øke i samme grad. Hele teksten har derfor vært gjenstand for en kritisk revisjon. Lovteksten med henvisning til forarbeider er nå à jour per 1. januar 2018, hvor rettspraksis og andre rettskilder er à jour per 1. juli. 2017.

Wiersholms team som har bidratt i dette arbeidet har i tillegg til Jan Fougner bestått av Christel Søreide, Ragnhild J. Nakling, Ingvild Solli, Julie Sagmo, Siri Falch-Olsen og Kristian Foss Aalmo.

Ta kontakt med

Klikk for detaljer

Christine Liæker Lindberg

Markeds- og kommunikasjonsdirektør Se full CV