Nyheter

Ny doktorgrad

Advokatfullmektig Morten Nadim disputerte 12. august for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen.

Avhandlingen: "Precedents in the 21st Century – The Evolution of Case Law in the Norwegian Supreme Court 1970–2016", for søker å være et bidrag til en mer empirisk basert forståelse av Høyesteretts rettsavgjørelser. Den har også til hensikt å bygge bro mellom tradisjonelle samfunnsvitenskapelige studier av domstoler og tradisjonelle juridiske analyser av rettspraksis, ved å forsøke å innlemme kvalitative studier i en kvantitativ ramme. I avhandlingen argumenteres det for at en slik kombinasjon lettere kan fange opp både nyanser og lengre linjer i hvordan Høyesterett har argumentert i en 50-årsperiode.

Morten har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen (2012), og tiltrådte som universitetslektor og senere stipendiat samme sted etter endt mastergrad. Han har siden masteroppgaven "Høyesterett – den tredje statsmakt", arbeidet med domstolforskning og har publisert flere artikler om temaet.

Morten har siden 2017 jobbet som advokatfullmektig hos Wiersholm.

Les mer om avhandlingen på Universitetets nettsider.

Klikk for detaljer

Morten Nadim

Advokatfullmektig Se full CV