Nyheter

Ny partner i Wiersholm

Christel Søreide trer inn i partnerskapet fra nyttår.

Christel Søreide tiltrådte som partner 1. januar 2018. Hun har vært i Wiersholm siden 2008 da hun startet som advokatfullmektig hos oss. Hun ble fast advokat i 2012 etter å ha hatt permisjon som dommerfullmektig i Asker og Bærum tingrett fra 2010 til 2012. Christel ble videre senioradvokat i 2014.

Christel har bred erfaring med arbeidsrettslig rådgivning og tvisteløsning, og bistår norske og internasjonale klienter med blant annet omorganisering og nedbemanning, virksomhetsoverdragelse, ansettelser og opphør av arbeidsforhold, og i tvister for domstolene. Hun er en anerkjent foreleser, veileder og sensor innen arbeidsrett og er rangert som en up-and-coming advokat på arbeidsrett av det anerkjente internasjonale rangeringsselskapet Chambers Europe.