Nye retningslinjer for frivillig registrering

Skattedirektoratet endrer praksis i saker hvor virksomheter som allerede er ordinært registrert i Merverdiavgiftsregisteret har søkt om frivillig registrering av bygg og anlegg uten at registreringsvedtak er truffet.

Skattedirektoratet har iverksatt nye retningslinjer for virksomheter som allerede er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, og som søker om frivillig registrering av bygg og anlegg. Retningslinjene trer i kraft straks, og gjelder inntil videre.

Ordinært registrerte virksomheter som søker om frivillig registrering uten å ha sendt inn nødvendig/etterspurt dokumentasjon, skal registreres fra den termin som er angitt i søknaden. Det er et vilkår at utgående merverdiavgift er oppkrevd og innberettet i omsetningsoppgave fra den termin som er angitt i søknaden. Fradrag for inngående merverdiavgift skal godkjennes i samsvar med merverdiavgiftsloven kapittel 8 for areal som er utleid til avgiftspliktig bruk helt eller delvis.

For å unngå forskjellsbehandling i avsluttede saker hvor inngående merverdiavgift er tilbakeført fordi virksomheten har fradragsført avgiften i ordinær omsetningsoppgave uten å være frivillig registrert for utleie, skal skattekontorene ta initiativ til lempning av merverdiavgift, tilleggsavgift og renter. Lempning forutsetter at virksomheten har oppkrevd og innberettet utgående avgift av leievederlaget.