Nyheter

Nytt år og tre nye partnere i Wiersholm

Den 1. januar 2016 tiltrådte Sondre Dyrland, Thomas Naalsund og Håkon Cosma Størdal som partnere i Wiersholm. Med dette styrkes viktige fagfelt og satsningsområder.

Dyrland kommer fra stillingen som partner i Kluge. Han har petroleumsrett og kontraktsrett som spesialfelt og har solid og omfattende rådgivningserfaring for norske og utenlandske klienter i olje- og gassbransjen. Dyrland har en doktorgrad fra juridisk fakultet ved UiO, og er forfatter av en rekke juridiske bøker og artikler om gassmarkedet.

Naalsund kommer også fra stillingen som partner i Kluge. Han har betydelig kompetanse innen rådgivning og tvisteløsning for norske og utenlandske klienter, blant annet innen energisektoren (olje og gass). Naalsund har møterett for Høyesterett og erfaring fra omfattende saker for norske og internasjonale voldgiftstribunaler, EMD og EFTA-domstolen.

Størdal har vært ansatt i Wiersholm siden 2013. Før dette var han juridisk direktør i Konkurransetilsynet. Gjennom sin tid i Wiersholm har han ledet vårt team i en rekke store og profilerte konkurransesaker. Med ham i partnerskapet tilføres ytterligere tyngde til vår konkurranserettslige transaksjonsbistand.

The "highly skilled" Sondre Dyrland is well known for infrastructure and transportation-related matters, and is also experienced in oil and gas disputes.”

Thomas Naalsund is a "well-respected" litigator, specialising in EU law, state aid and competition matters. Clients say he is "very effective in making arguments before the courts."