Nyheter

Torsdag 17. mars setter vi varslerens rolle i søkelyset

Nedtellingen til Oslo Compliance Forum på Hotel Continental er i gang. Det er fjerde år på rad at Wiersholm inviterer til dialog om stadig viktigere problemstillinger for både offentlige og private aktører. På OCF ønsker vi å stille de vanskelige spørsmålene om anti-korrupsjon, samfunnsansvar og compliance.

I år er arrangementets gjennomgående tema varsling og varslerens rolle. Uten varslerne er vi sjanseløse i kampen mot korrupsjon og brudd på andre viktige lover og regler på arbeidsplassen og i virksomheten.

Brad Birkenfeld er en av verdens mest kjente varslere. Han satte en stopper for hemmelige konti i Sveits da han samarbeidet med amerikanske skattemyndigheter for å avdekke de omfattende skatteunndragelsene som fant sted gjennom bruken av sveitsiske konti. Birkenfeld vil fortelle om sin erfaring som varsler: Fra å være bankmann i Sveits, om livet bak murene i USA og til sin nye hverdag som fri og 750 millioner kroner rikere etter å ha mottatt belønningen fra amerikanske myndigheter.

På Continental torsdag forteller også Jan Erik Skog sin varslerhistorie. Cato Hellesjø, styreleder i Unibuss, Carine Smith, Group Compliance Officer i Statoil, Hanne Skartveit, politisk redaktør i VG, Jørgen Ole Haslestad, tidligere konsernsjef i Yara, Marianne Djupesland, førstestatsadvokat i Økokrim og Wenche Agerup, direktør for samfunnskontakt i Telenor kommer for å dele sitt syn på hvordan vi bør jobbe for å legge til rette for dem som tør å si i fra.

I tillegg forteller våre eksperter om de rettslige rammene for varsling slik de er de dag. Anne Grosvold leder oss igjennom dagen på trygt og velkjent vis. Vi ser frem til å ønske publikum velkomne om få dager.

Programmet for Oslo Compliance Forum 2016 finner du her.