Nyheter

Oslo Privacy Conference 2017

Wiersholm arrangerte sammen med Abelia næringslivets personvernkonferanse for andre år på rad.

Personvern og datasikkerhet blir stadig en viktigere del av samfunns- og næringsliv. Dette ble igjen bekreftet da påmeldingen til årets OPC doblet seg fra i fjor. Hele konferansen var i år viet til innføringen av EUs personvernforordning (GDPR) som trer i kraft 25. mai 2018.

Abelias Christine Korme var moderator for dagen og innledet med å minne forsamlingen om mulighetene som følger med GDPR og å det det hele i et lønnsomhetsperspektiv. Selv om det må gjøres store investeringer for å overholde det nye regelverket, kan måten dette løses på bli et vesentlig konkurransefortrinn.

Malin Tønseth, ‎Corporate Privacy Officer & Legal Counsel at Norsk Hydro ASA, fortalte om selskapets vei til GDPR-compliance. Wiersholms Rune Opdahl tok deretter for seg hva GDPR vil bety for databehandleravtaler. Santander ved advokat Morten Karlsen fortsatte med å redegjøre for hvordan man best forener GDPR-kravene med kommersielle behov.

Finn Lützow-Holm Myrstad, fagdirektør for digitale tjenester i Forbrukerrådet, delte viktig innsikt om GDPR i et forbrukerperspektiv og viste graverende eksempler på hva som på ingen måte er akseptabelt.

Telenor ved Nicolai Pfeiffer, SVP, Group Privacy Officer, fortalte om implikasjonene av data breach før Christine Korme ledet Q&A med avdelingsdirektør Jørgen Skorstad, og juridisk rådgiver Tobias Judin i Datatilsynet. Publikum ble på forhånd oppfordret til å sende inn spørsmål til denne og Korme rakk selvsagt ikke stille alle som ble mottatt. Datatilsynet understreket at de selvsagt er tilgjengelige for GDPR-relaterte spørsmål i tiden fremover.

GDPR READINESS GUIDE

Wiersholms eksperter har laget en «GDPR Readiness Guide» som et hjelpemiddel i forberedelsene til det nye personvernregimet. Denne ble utdelt til deltakerne på konferansen og vil gjøres tilgjengelig digitalt innen kort tid. 

Har du innspill til neste års Oslo Privacy Conference? Ta kontakt med oss på OPC@wiersholm.no  

Ta kontakt med

Klikk for detaljer

Christine Liæker Lindberg

Markeds- og kommunikasjonsdirektør Se full CV