Nyheter

Oslo Privacy Conference 2018

Wiersholm inviterte til næringslivets personvernkonferanse for tredje år på rad.

Partner i Wiersholm, Rune Opdahl, er initiativtaker til denne konferansen som tar for seg personvernutfordringer for næringslivsaktører. - Dette juridiske landskapet blir stadig mer komplekst og vår hensikt er å skape en arena hvor vi kan lære av hverandre og få svar fra offentlige myndigheter på aktuelle spørsmål, forteller han.

I år åpnet Michael Spragge fra IBMs Londonkontor konferansen og fortalte om hvilke begrensninger personvernhensyn setter i deres innovasjonsprosjekter. Johan Høgåsen-Hallesby fra Urban Sharing delte sin innsikt om hvordan selskapet utvikler tjenester ved å lytte til byen. For eksempel benytter de data om hvordan innbyggerne bruker byen på bysykler uten at dette går på bekostning av personvernet.

Advokat i Wiersholm, Theresa Walberg, tok for seg et område som skaper mye forvirring da hun brøt ned seks utbredte misoppfatninger om databehandleravtaler.

Videre tok Camilla Fuglem for seg online annonsering fra publisistperspektivet. Som ansvarlig for datastrategien og GDPR i Aller-konsernet, har hun grundig innsikt i hvordan de balanserer forretningsmuligheter opp mot personvernhensyn.

Christine Owren fra Sparebank1 stilte det betimelige spørsmålet om GDPR betyr slutten på digital markedsføring for en annonsør. Hun viste til de mange utfordringene de som bank møter på når de skal overholde de nye reglene og etterlyste en bransjestandard som kan forenkle den jobben de nå sitter med.

Til slutt fikk salen høre hvordan Datatilsynet jobber med håndheving av GDPR ved seniorjurist Tobias Judin. Et halvt år etter det nye regelverket trådte i kraft, er det fremdeles mange flere spørsmål enn svar på dette området.

- På de tre årene vi har arrangert Oslo Privacy Conference, har deltakerantallet skutt i været, fortsetter Rune Opdahl. - Dette forteller oss at vi har svart på et informasjonsbehov i norsk næringsliv. Med tempoet den teknologiske utviklingen har, vil nettopp dette behovet trolig fortsette å vokse. Vi ser frem til neste års konferanse, med relevante og aktuelle temaer tilknyttet personvern, avslutter han.

Ta kontakt med

Klikk for detaljer

Christine Liæker Lindberg

Markeds- og kommunikasjonsdirektør Se full CV