Praktisk guide for lovligheten av et utvalg markedstiltak

Wiersholm bistår jevnlig en rekke aktører med spørsmål innen markedsføringsrett. Etter lovendringen i 2010 var det en del tiltak som tidligere ikke var lovlige som ble tillatt.

Basert på våre erfaringer i perioden etter 2010 har vi derfor laget en forenklet veiledning for lovligheten av et utvalg av markedstiltak.

Veiledningen er tenkt brukt som noe man kan ha lett for hånden og orientere seg i på arbeidsplassen, der man kan sjekke av i forhold til hva slags tiltak man planlegger.

Guiden erstatter ikke juridisk rådgiving, men skisserer vilkår man må se hen til for å benytte seg av noen særlige former for markedsføring.

De alminnelige markedsføringsreglene som angir at urimelig handelspraksis mot forbrukere, herunder villedende eller aggressiv markedsføring, er ulovlig er ikke utførlig behandlet.

Bedre føre var prinsippet gjelder. Søk juridisk bistand for avsjekk av markedsføringskampanjer der det kan være tvil om kampanjen samsvarer med norsk lov.

Les guiden her.

Ta kontakt med: