Nyheter

Refusjon av ungarsk merverdiavgift for norske selskaper

Norske selskaper med fradragsrett har rett til refusjon av ungarsk merverdiavgift (”áfa”) som de har betalt, med mindre de har utført avgiftspliktige salg i Ungarn. Innkjøp f.o.m. 1. januar 2014 refunderes hvis søknad er levert innen 30. september 2016.

Etter en lovendring i Ungarn får norske selskaper rett til full refusjon av ungarsk mva. Det er såfremt de ikke er allerede registrert som avgiftssubjekter av de ungarske skattemyndighetene (eller har ellers blitt avgiftspliktige i Ungarn pga. salg av varer eller tjenester utført der).

Søknad må framlegges direkte til de ungarske skattemyndighetene og en del formelle krav må oppfylles, deriblant må kopi av fakturaene vedlegges søknaden. Fakturaene må være i samsvar med krav i ungarsk lov, da de ungarske myndighetene vil gå gjennom hver enkel faktura før de bevilger rett til refusjon.

Fristen for å framlegge søknad vil vanligvis løpe ut 30 september i året som følger året da innkjøpene ble gjort. Nå gis det imidlertid rett til refusjon også for 2014, hvis søknaden er levert innen 30. september 2016. Fristen kan ikke utsettes, og søknaden må ha blitt mottat av de ungarske myndighetene innen den løper ut. Vi gjør også oppmerksom på at en rekke dokumenter må innhentes (også fra de norske skattemyndighetene) før søknaden kan leveres og disse må deretter også bli legalisert (bekreftet) av den ungarske ambassaden eller ved apostille. Vi anbefaler derfor de den gjelder å begynne med innsamling av dokumenter og med utfylling av søknadsskjemaet i god tid før fristen løper ut.

Trenger du bistand til å søke om refusjon så ber vi deg om å kontakte Egil Stefan Eilertsen, for henvisning til lokal rådgiver.