Regjeringen varsler strengere regler for konkurranseklausuler

Regjeringen har i dag fremmet forslag om nye regler for konkurranseklausuler i arbeidsforhold.

Reglene som foreslås vil bidra til klarere og mer forutsigbare rammer for slike klausuler, men representerer samtidig vesentlige begrensninger for bruk av konkurranseklausuler, kundeklausuler og ikke-rekrutteringsklausuler sammenlignet med dagens praksis.

Forslaget åpner imidlertid for unntak for virksomhetens øverste leder, forutsatt at det foreligger etterlønnsavtale. Hovedtrekkene i forslaget er som følger:

Konkurranseklausuler (non-compete):

  • Maksimal varighet 12 måneder etter arbeidsforholdets opphør
  • Krav om kompensasjon tilsvarende full lønn, men med tak på 18 G (1,6 mill)

Kundeklausuler (non-solicit):

  • Maksimal varighet 12 måneder etter arbeidsforholdets opphør
  • Begrenset til kunder arbeidstaker har hatt kontakt med eller ansvar for det siste året
  • Ikke krav om kompensasjon

Ikke-rekrutteringsklausuler (non-recruit):

  • Lovforslaget begrenser ikke adgangen til ikke-rekrutteringsklausuler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker
  • Hovedregel om forbud mot slike klausuler mellom virksomheter
  • Unntak dersom det pågår forhandlinger om virksomhetsoverdragelse, eller dersom virksomhetsoverdragelse nettopp er gjennomført.
  • Hvis unntakskriteriene er oppfylt kan klausulen strekke seg over maksimalt seks måneder.

Virksomhetens øverste leder:

  • Det kan avtales at de nye begrensningene ikke skal gjelde for øverste leder som har frasagt seg stillingsvernet mot etterlønn. I slike tilfeller vil gyldigheten av klausulen fortsatt reguleres av avtalelovens § 38.

Les mer om regjeringens forslag her.

Vårt nyhetsbrev om endringene i arbeidsmiljøloven som ble vedtatt rett før påske finner du her.

Ta kontakt med: