Samlet næringslivet med anti-korrupsjon på dagsorden

Korrupsjon og mislighold opptar svært mange. Wiersholms Jan Fougner er initiativtaker til Oslo Compliance Forum og utfordret Næringsministeren på dagens konferanse.

- Compliance er et krevende og vanskelig landskap. Vi kan ikke ha norske særregler, men bør følge en internasjonal standard. Andre land har store avhandlinger som veiledningsgrunnlag for hva som ansees som økonomisk kriminalitet og når du blir ansvarlig. I Norge har vi kun noen få ord og ingen til å veilede. Næringsminister Mæland må derfor ta grep og se på muligheten for bedre regulering, var Fougners innledningsord på konferansen som har blitt et årlig møtepunkt for næringsliv og offentlige instanser.

Panelet på Oslo Compliance forum bestod av; (fra høyre) Wiersholms Georg A. Engebretsen, førsteadvokat i Økokrim Marianne Djupeland, Chief Compliance officer i Statoil Catrine Smith Ihenacho, Head of group legal and compliance i Telenor Pål Wien Espen, Wiersholms Marit Berger Røsland og Jan Fougner.

Løper betydelig risiko uten gode compliance rutiner
Risikobildet er betydelig og konsekvensene for virksomheter som blir utsatt for økonomisk kriminalitet kan være dramatiske. Det er liten tvil om at temaet opptar norsk næringsliv. På Hotel Bristol fulgte en fullsatt sal og lydhør forsamling foredragsholder Pål Wien Espens i Telenor sitt innlegg om selskapets vurderinger og etiske dilemma.

Skal vi utelukkende ta beslutninger som gjør at vi ikke kan være med på utviklingen i svake land – eller begår vi da en stor samfunnsøkonomisk feil?

Wiersholms Marit Berger Røsland og Georg A. Engebretsen jobber mye som rådgivere rundt gode compliance og due diligence rutiner. De engasjerte med redegjørelse for hvilke forhold og handlinger hos dine forretningspartnere du kan ende opp med å stå ansvarlig for.

- Norsk næringsliv må ta korrupsjonsrisikoen i utlandet på større alvor. Alle selskaper trenger forretningspartnere, og på forumet formidler vi hva virksomhetene må gjøre av undersøkelser. Vi presiserer viktigheten av at virksomheten sjekker ut hvem de ulike samarbeidspartnerne har som leverandører, salgsagenter, joint-venture-partnere, advokater, konsulenter og ulike type tjenesteytere, sier Røsland.

- Det kan være vanskelig å skaffe seg god oversikt på egenhånd og det kan være en lur investering å få hjelp til å etablere rutiner. Det forventes høyrere grad av aktsomhet ved forretninger i land som scorer lavt på Transparence Internasjonals korrupsjonsindeks, sier Røsland.

Foredragsholder Barry Vitou, Partner i Pinsent Marsons LLP, oppsummerer Oslo Compliance Forum i sin artikkel: "Prosecutors give credit for compliance programs in Norway too".