Nyheter

Seier i Patentstyret mot spritgiganten Absolut Vodka

Pernod Ricard S.A, som eier Absolut Vodka, gjorde innsigelse mot Maloramas registering av varemerket ABSOLUTT. Den 6. mai ga Patentstyret Malorama medhold i at varemerkeregistreringen opprettholdes.

Pernod innga i fjor sommer innsigelse mot Maloramas registrering av det kombinerte merket ABSOLUTT. Opprinnelig var innsigelsen begrunnet med at det var egnet til å forveksles med Pernods ordmerker ABSOLUT og ATELIER ABSOLUT, samt det kombinerte merket ABSOLUT ART COLLECTION. Etter korrespondanse mellom partene, og Maloramas varsel om krav om sletting av Pernods varemerker, begrenset Pernod innsigelsen og begrunnet den med at ABSOLUT nyter beskyttelse under den såkalte "Kodakregelen". Kodakregelen innebærer at varemerker som er "velkjente" på visse vilkår får utvidet vern.

Patentstyret fattet den 6. mai 2019 avgjørelse om at Maloramas registrering av Maloramas varemerke ABSOLUTT opprettholdes. Patentstyret fant ikke at Pernods varemerke ABSOLUT er tilstrekkelig "velkjent" i Norge. Dette ble blant annet begrunnet i at deler av dokumentasjonen som Pernod hadde fremlagt gjaldt ABSOLUT VODKA, ikke ABSOLUT. Patentstyret påpekte også at nordmenns nære tilknytning til Sverige ikke nødvendigvis medfører at norske forbrukere har et særlig forhold til svenske varemerker. Videre hadde det ikke betydning at et Googlesøk på "Absolut Vodka" genererer over 24 100 000 treff. Dette sier ikke noe om merket er velkjent blant norske forbrukere. Det ble ikke vektlagt at det norske forbudet mot alkoholreklame gjør det vanskelig å dokumentere markedsføring i Norge.

Rune Opdahl, Kristiane Aarvik og Maria Høye Haugstad har bistått Malorama.

Ta kontakt med