Nyhetsbrev

Strengere regler for konkurranseklausuler

Nye regler for konkurranseklausuler i arbeidsforhold ble vedtatt i desember og vil fra 1. januar 2016 gjelde som nytt kap. 14A i arbeidsmiljøloven.

Reglene vil bidra til klarere og mer forutsigbare rammer for slike bruk av konkurranseklausuler, kundeklausuler og ikke-rekrutteringsklausuler sammenlignet med dagens situasjon. De nye reglene vil samtidig medføre vesentlig mer saksbehandling og i tillegg økte kostnader og snevrere rammer især for bruk av konkurranseklausuler. Et praktisk viktig unntak er at det åpnes for at virksomhetens øverste leder skriftlig kan fraskrive seg rettighetene etter de nye reglene, forutsatt at det foreligger etterlønnsavtale.

Hovedtrekkene i forslaget er som følger:

Konkurranseklausuler (non-compete)

 • Maksimal varighet 12 måneder etter arbeidsforholdets opphør
 • Krav om kompensasjon tilsvarende full lønn for lønn opp til 8G (p.t. 720 544 NOK), og deretter 70 % kompensasjon for lønn over 8 G

Kundeklausuler (non-solicit)

 • Maksimal varighet 12 måneder etter arbeidsforholdets opphør
 • Begrenset til kunder arbeidstaker har hatt kontakt med eller ansvar for det siste året
 • Ikke krav om kompensasjon

Ikke-rekrutteringsklausuler (non-recruit)

 • Lovforslaget begrenser ikke adgangen til ikke-rekrutteringsklausuler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker
 • Hovedregel om forbud mot slike klausuler mellom virksomheter
 • Unntak dersom det pågår forhandlinger om virksomhetsoverdragelse, eller dersom virksomhetsoverdragelse nettopp er gjennomført.
 • Hvis unntakskriteriene er oppfylt kan klausulen strekke seg over maksimalt seks måneder.

Virksomhetens øverste leder

 • Det kan avtales skriftlig at de nye begrensningene ikke skal gjelde for øverste leder som har frasagt seg stillingsvernet mot etterlønn. I slike tilfeller vil gyldigheten av klausulen fortsatt reguleres av avtalelovens § 38.

Overgangsregler

 • Nye avtaler som inngås etter 1. januar 2016 må følge nye regler.
 • For eksisterende avtaler gjelder en overgangsperiode frem til 1. januar 2017

Ta kontakt med: