Nyheter

ICLG Competition Litigation 2016

Wiersholm har skrevet kapitlet om norsk rett i The International Comparative Legal Guide to Competition Litigation 2016.

Publikasjonen gir praktisk innsikt i prosessreglene på konkurranserettens område i en rekke ulike land. Hvert kapittel er skrevet av ledende advokater og bransjespesialister på dette området.

Kapitlet for Norge er skrevet av Wiersholms advokater Anders Ryssdal og Monica Hilseth-Hartwig, og redegjør bl.a. for hvilke krav som kan fremmes i Norge ved brudd på konkurransereglene, midlertidig forføyning, beviskrav, frister, forlik, sakskostnader, anke, lempning og kommende lovendringer.

Det norske kapitlet kan lastes ned her.

Kapitlet er publisert i 2016-utgaven av The International Comparative Legal Guide to: Competition Litigation; utgitt av Global Legal Group Ltd, London.